СПОРТОВИ

Фудбалски Сојуз

Кајак на диви води

Кугларски Сојуз

Шаховски сојуз

Сојуз на училишен спорт

Чаир
Спортско друштво Работнички

Спортско друштво Скопје

Спортско друштво Вардар

Сојуз на спортски педагози
Спорт клуб Софка

Ракометен клуб Вардар  - мажи

Ракометен клуб Вардар – жени

Скијачки клуб Работнички